Magazynowanie i odważanie dodatków

Dostarczamy systemy wagowe dla dodatków z dozowaniem o wysokiej wydajności i dokładności.

Dla łatwopalnych surowców dostarczamy wykonanie przeciwwybuchowe obszar 21/22, Wytyczne 94/9/EN.

Huzap program dostaw

Prosimy zamówić prospekt “ Program dostaw z zakresu instalacji linii mieszalniczych ” lub pobierz plik PDF.

PDF-Download
Zamówienie broszury

Jakiekolwiek pytania?

Prosimy o telefon pod numerem 
+49 (0)2242-96999-0

lub przesłanie
formularza mailowego