Automatyczna elektroniczna waga workująca netto

Automatyczne urządzenie do pakowania materiałów kawałkowatych

Elektroniczna waga netto z dwukierunkowym opróźnianiem

Automatyczna elektroniczna waga zasypowa netto z funkcją do załadunku autocystern

Automatyczna waga workująca netto dla dużych opakowań

Huzap program dostaw

Prosimy zamówić prospekt “Program dostawy z zakresu techniki ważenia I pakowania” lub pobierz plik PDF.

PDF-Download
Zamówienie broszury

Jakiekolwiek pytania?

Prosimy o telefon pod numerem 
+49 (0)2242-96999-0

lub przesłanie
formularza mailowego